"Дуунай Зам" / Дулма Сунрапова. 2 сезон, 5 серия

"Дуунай Зам" / Дулма Сунрапова. 2 сезон, 5 серия
20.10.2021 10:19

«Дуунай зам» нэбтэрүүлгын 2-р уларилай 5-р дугаар. Эстрад дуушан Владимирай (Сунрапова) Дулма буряад эстрад дуунай гарал тухай, «Буряад арадни», «Байгал далай» дуунууд тухай, буряадаар дууладаг хүн юундэ үсөөрөөб гэжэ хөөрэһэн байна.

5-ая серия 2-го сезона передачи «Дуунай зам». Эстрадная певица Дулма Сунрапова рассказала о корнях бурятской эстрады, о песнях «Байгал далай», «Буряад арадни», а также о том, почему сейчас мало людей, поющих бурятские песни.

Хүтэлэгшэ/Ведущий: Дашын Амгалан