"Дуунай Зам" / Songol. 2 сезон, 4 серия

"Дуунай Зам" / Songol. 2 сезон, 4 серия
10.10.2021 10:17

«Дуунай зам» нэбтэрүүлгын 2-р уларилай 4-р дугаар. Рэпшэн, тулаанай багша Владимирай (Биликтуев) Сергей «Найдал» дуу тухай хөөрөөд, буряад хэлэнэй ерээдүйн замнал, буряад рэп, Буряад ороной байдалай талаар үзэл бодолоо хубаалсаба.

4-ая серия 2-го сезона передачи «Дуунай зам». Рэпер, тренер по кикбоксингу Сергей Биликтуев рассказал о треке «Найдал», а также поделился мыслями касательно будущего бурятского языка, рэпа и о Бурятии.

Хүтэлэгшэ/Ведущий: Дашын Амгалан