"Дуунай Зам" / Lutaar. 2 сезон, 3 серия

"Дуунай Зам" / Lutaar. 2 сезон, 3 серия
30.09.2021 10:14

«Дуунай зам» нэбтэрүүлгын 2-р уларилай 3-р дугаар (үргэлжэлэл). Сүлөөтэ уран бүтээлшэ, рэпшэн Сэрэндоржын (Тарбаев) Баяр намтар, уран бүтээл, Буряад рэп, мүн рэп хүгжэм яажа бүтээгдэдэг тухай яряа дэлгэнэ.

3-ая серия 2-го сезона передачи «Дуунай зам» (продолжение). Рэпер Баир Тарбаев рассказывает о себе, своем творчестве, о бурятском рэпе, а также о том, как создаётся рэп.

Хүтэлэгшэ/Ведущий: Дашын Амгалан