"Дэнзэ". Выпуск 7

"Дэнзэ". Выпуск 7
28.12.2019 10:04
Дамжуулга соо: - «Гэртээ гансаараа» кино буряадаар; - Жаргал Базаргармаев – дуушан, хүгжэмшэ; - Америкын ажабайдал, Дайкер Хайтс үйлсэ тухай Николай Банеев; - Түнхэнэй залуушуулай баяр. Зорикто Сымбылов; - Viber соо юундэ буру бэшэнэбди? Гэрэлма Жигдылмеева; - Согто Номтоевой «Хүсэн» ном тухай. Хүтэлбэрилэгшэ – Баярма Раднаева. В программе: - «Один дома» на бурятском; - Жаргал Базаргармаев – певец, музыкант; - О работе в Америке, улице Дайкер Хайтс Николай Банеев; - Бал молодежи в Тунке. Зорикто Сымбылов; - Почему пишем неправильно в Viber? Гэрэлма Жигдылмеева; - Цокто Номтоев и его книга «Хүсэн». Ведущая – Баярма Раднаева.