"Дэнзэ". Выпуск 5

"Дэнзэ". Выпуск 5
29.11.2019 19:46

Дамжуулга соо:

- Америкын буряадууд. Николай Банеевай влог.

- Бэлшэр нютаг тухай зүжэгтэ Буянто Нимаев.

- Түнхэнэй жаахан һургуули тухай Зорикто Сымбылов.

- Ирина Ольга Ертахановтанай ном.

- С. Мүнхэболдын тоглолтодо. Хүтэлбэрилэгшэ – Баярма Раднаева.

Анонс:

- Буряты в Америке. Влог от Николая Банеева.

- Закулисье спектакля "Полет. Бильчирская история". Влог от Буянто Нимаева.

- Жизнь маленькой тункинской школы. Влог от Зорикто Сымбылова.

- Новинки буриздата. Ирина и Ольга Ертахановы. 

- К концерту С. Мунхэболда.